Forfatter: admin

Kanalomlægning

På grund af en kanalomlægning vil dine tv-kanaler den 8. januar 2019 bytte plads. Efter kl. 14 denne dag kan du derfor få brug for at lave en kanalsøgning, hvor tv-kanalerne igen indstilles på dit tv.

De fleste tv kan i dag lave en automatisk kanalsøgning – ellers kan du læse mere på stofa.dk/kanal.

Vær opmærksom på, at nogle af dine tv-kanaler skifter kanalplads. Så hvis du har lavet en favoritliste på dit tv eller selv har indstillet nogle af dine tv-kanaler på bestemte kanalpladser, skal tv-kanalerne derfor indstilles igen.

Har du en Stofa SmartTv-boks, skal du ikke selv gøre noget – efter kanalomlægningen indstiller boksen selv dine tv-kanaler igen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Stofa på 8830 3030. Vi sidder klar til at hjælpe alle hverdage mellem 8-19.…

Ændring i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Holger Madsen har desværre måtte forlade foreningen i utide, da han er fraflyttet foreningens dækningsområde.  Jvf. vedtægterne overgår pladsen i bestyrelsen til Bestyrelsessuppleant 1, Niels Jørgen Kirkebæk.
Antennelaug 78 Øst vil gerne benytte lejligheden til at takke Holger Madsen for sit over 10 år lange arbejde i bestyrelsen og ønsker Holger alt godt fremover.…

Nyttige oplysninger

Så er den nye velkomstbrochure for 1. halvår 2019 klar.
Den kan med fordel printes ud, så du altid har den ved hånden, med alle nyttige oplysninger om dit medlemskab af Antennelaug 78 Øst.

Brochuren findes her

Nye priser 2019

Nye priser gældende for 1. halvår 2019.
Pakke 1 ændres til 489,-kr pr. kvartal (435,- før).
Pakke 2 ændres til 1.158,-kr pr. kvartal 1.110,- før).
Pakke 3 ændres til 1.728,-kr pr. kvartal (1.662,- før).

Ændringerne i pakkeprisen er relateret til prisstigninger på programmer.

Øvrige priser er uændret

Priser kan ses her

Referat Generalforsamling 2018

Så er referatet fra den ordinære Generalforsamling, som blev afholdt mandag den mandag den 26. februar, 2018, kl: 19:00, i Munkebo Forsamlingshus klar.

Du kan læse referatet her.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling, mandag den 26. februar, 2018, kl: 19:00, på Troelskærskolen i forsamlingshuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Ove Thomsen…

Nyttige oplysninger

Så er den nye velkomstbrochure for 1. halvår 2018 klar.
Den kan med fordel printes ud, så du altid har den ved hånden, med alle nyttige oplysninger om dit medlemskab af Antennelaug 78 Øst.

Brochuren findes her

Internet only

Efter ønske fra medlemmerne er Antennelaug 78 Øst nu klar med “Internet only”.
Dette betyder, at man kan få vores hurtige og billige internet gennem antennen, uden at købe en TV-pakke.
Prisen for Internet only er højere da medlemskontingentet ryger over på Internetdelen, hvor den for medlemmer med TV-pakke er inkluderet i pakkeprisen.

Priserne på “Internet only” findes her

Nye priser

Nye priser gældende for 1. halvår 2018.
Pakke 1 ændres til 435,-kr pr. kvartal (385,50 før).
Pakke 2 ændres til 1.110,-kr pr. kvartal (1.061,25 før).
Pakke 2 ændres til 1.662,-kr pr. kvartal (1.578,- før).

Ændringerne i pakkeprisen er relateret til prisstigninger på programmer.

Prisen for Internet justeres til 100 kr. pr. måned (før 92,-)

Priser kan ses her

Opkrævningsfejl på Internet

I overgangen fra halvårs-opkrævninger til kvartals-opkrævninger er der desværre sket en fejl på internet-delen.
På de opkrævninger som netop er udsendt til betaling den 1/8, er der opkrævet internet kontingent for andet halvår 2017, frem til 31/12 og ikke som det korrekt skulle være, for 3 måneder.
TV-pakken skulle være opkrævet korrekt for 3 måneder.
Dette betyder at der udsendes opkrævninger for TV-pakker igen i september, til betaling 2/10, mens internet først skal betales igen til nytår.
I fremtiden vil al opkrævning være kvartalsvis og betales første bankdag i januar, april, juli og oktober. På grund af pakkeomlægningen har det ikke været muligt at gennemføre og de aktuelle opkrævningerne er derfor en måned forsinket.

Vi beklager dybt fejlen og de gener dette måtte medføre, men vi er desværre ude af stand til at ændre det.…

Top