HbbTv

Stofa har åbnet for HbbTv i vores antenneanlæg og teknisk set er det derfor nu muligt, at anvende eksempelvis Streaming-tjenesten DR TV, på dit smart-tv.

For at anvende HbbTv skal minimum følgende følgende krav være opfyldt:

  1. Tv’et skal understøtte HbbTv standarde
  2. Tv’et skal være tilsluttet internettet
  3. På nogle tv skal man selv åbne for HbbTv i tv’ets menu

HbbTv er ikke et teknologi som Antenneforeningen understøtter. Derfor er det ikke muligt at hente hjælp og support hos Antenneforeningen. Ved spørgsmål opfordrer vi til, at man søger på yderligere informationer på nettet og eventuelt kontakter Stofa.

Om HbbTv
HbbTv er en åben standard for hvordan internettjenester kan vises på smart tv med internet. Teknisk set ligger HbbTv som en del af det digitale tv-signal (DVB), som tv’et eller boksen dekoder og præsenterer. Selve indholdet hentes/streames fra internettet, så tv’et eller boksen skal være tilsluttet internettet