Ændring i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Holger Madsen har desværre måtte forlade foreningen i utide, da han er fraflyttet foreningens dækningsområde.  Jvf. vedtægterne overgår pladsen i bestyrelsen til Bestyrelsessuppleant 1, Niels Jørgen Kirkebæk.
Antennelaug 78 Øst vil gerne benytte lejligheden til at takke Holger Madsen for sit over 10 år lange arbejde i bestyrelsen og ønsker Holger alt godt fremover.