Generalforsamling

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling, mandag den 25. februar, 2019, kl: 19:00, på Troelskærskolen i forsamlingshuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Ove Thomsen