Serviceaftale

Til alle medlemmer.

Antennelaug 78 Øst har tegnet Serviceaftale med Norlys på antenneanlægget

Du har følgende dækning af serviceaftalen.
Serviceaftalen dækker fejlretning på Antennelaug 78 Øst ’s net frem til og med din første Radio -TV-stikdåse
eller fordeler i boligen.

Fejlmelding af radio-/tv-signal kan ske direkte til Norlys på telefon 88 30 30 30
Åbningstider: Norlys, alle hverdage kl. 8.00-22.00 og weekend og helligdage kl. 9.00-17.00

Vagtordning.
Ved større nedbrud der berører flere medlemmer, vil Stofa påbegynde fejlretning på Vagten, øvrige fejl rettes efter aftale med Stofa i normal arbejdstid.

Service Radio TV Inden du fejlmelder til Norlys, kan du kontrollere følgende selv.
1. Undersøg, om der er strøm til radio-/tv-apparatet.
2. Prøv at søge kanalerne ind igen.
3. Undersøg, om antennekablet og andre kabler er forbundet korrekt.
4. Prøv at slutte apparatet, som du har problemet med, direkte til den første radio-/tv-stikdåse eller fordeler.
5. Prøv med et andet antennekabel.
6. Spørg din nabo, om han har samme problem som dig med signalerne.

Fejlretning af nedenstående fejl faktureres direkte til kunden, der har rekvireret service, af Norlys.

Serviceaftalen dækker ikke følgende ydelser.
Opgravning, hvis Norlys vurderer, at din stikledning er defekt og skal udskiftes.
Fejl på dit antennekabel mellem første radio-/tv-dåse eller fordeler til din radio/tv.
Fejl på din antenneforstærker eller dit eget antennefordelingsnet i boligen.
Fejl på dine radio-/tv-apparater.
Fejl på intern installation i huset.
Fejlopsætning af eget udstyr.

Ver. 180923