Foreningen

Her ser du en liste over bestyrelsen i foreningen. Medlemmerne vælges iflg. vedtægterne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen 
FormandOve Thomsen
KassererJens Ole Tranekjer
Næstformand Niels Jørn Kirkebæk
SekretærSteen Østergård
Bestyrelsesmedlem Knud Cristian Jensen

Øvrigt valgte 
Bestyrelsessuppleant 1Gerner Uhrenholdt
Bestyrelsessuppleant 2Kurt Hansen
Bilagskontrollant 1 Ole Kjærgård
Bilagskontrollant 2Per Friis
RevisorsuppleantReynir Johannson

Godkendte referater fra Generalforsamlinger afholdt i Antennelaug 78 Øst:

2020, 2019, 2018201720162015201420132012201120102009