Foreningen

Her ser du en liste over bestyrelsen i foreningen. Medlemmerne vælges iflg. vedtægterne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen 
FormandNiels Jørn Kirkebæk
KassererJens Ole Tranekjer
Næstformand Ove Thomsen
SekretærSteen Østergård
Bestyrelsesmedlem Knud Cristian Jensen
 

Øvrigt valgte 
Bestyrelsessuppleant 1Per Møller Hansen
Bestyrelsessuppleant 2Helge Duif
Bilagskontrollant 1Per Friis
Bilagskontrollant 2 Ole Kjærgård
RevisorsuppleantReynir Johannson

Godkendte referater fra Generalforsamlinger afholdt i Antennelaug 78 Øst:

2024, 2023, 2020, 2019, 2018201720162015201420132012201120102009

Generalforsamlingerne i 2021 og 2022 blev aflyst pga. COVID-19 pandemien. Læs mere under Nyheder