Teknisk vejledning

Nedgravning
Kabelrenden skal have en sådan dybde, at kablet efter udlægning ligger min. 50 cm under terræn. Midt over kablet i en afstand af 20 cm skal udlægges et orange markeringsbånd med påtryk “Herunder antennekabel”.

Kabellængde
For at sikre tilstrækkelig signalspænding, anbefales det af føre kablet nærmeste vej fra stander til bolig. I tilslutningsprisen er inkluderet 25 m kabel. Er afstanden fra stander til bolig mere end 25 m, kan signalspændingen være under minimumskravet. Man skal derfor rette henvendelse til en af de autoriserede installatører eller Antenneforening for vejledning.

Kabelindføring
Ved udendørs oplægning skal kablet være beskyttet mod direkte mekanisk påvirkning fra 50 cm under jordoverfladen til 190 cm over jordoverfladen.
Ved nybygninger anbefales det at lade indstøbe de nødvendige rør og indmuringsdåser for antenneinstallationer

Kabel TV i husinstallationer
Vigtigt er det, at installationerne internt i husstanden overholder en vis standard. Dårlige installationer forstyrer både TV og Internet signalet.
Er du i tvivl, så kontakt en professionel, som eksempelvis Norlys.
Du kan læse mere om kvaliteten af interne installationer i denne folder: Undgå flimmer