Inden fejlmelding TV

Inden du fejlmelder problemer med TV-signalet hos Stofa, skal du gennemgå følgende 6 punkter, som indeholder de typiske fejl.

 

 1. Undersøg, om der er strøm til radio-/tv-apparatet.
 2. Prøv at søge kanalerne ind igen.
 3. Undersøg, om antennekablet og andre kabler er forbundet korrekt.
 4. Prøv at slutte apparatet, som du har problemet med, direkte til den første radio-/tv-stikdåse eller fordeler.
 5. Prøv med et andet antennekabel.
 6. Spørg din nabo, om han har samme problem som dig med signalerne.

Ifølge serviceaftale gælder følgende:
Hvis Stofa vagt modtager meddelelse om væsentlige fejl, der berører mere end 1 husstand, vil fejlen blive rettet på vagten. Såfremt fejlmeddelelsen kun berører 1 husstand, vil fejlretning blive udført i normal arbejdstid.

Medlemmet hæfter selv for følgende fejl, jævnfør Serviceaftale:

 • Opgravning, hvis Stofa vurderer, at din stikledning er defekt og skal udskiftes.
 • Fejl på dit antennekabel mellem første radio-/tv-dåse eller fordeler til dit radio/tv.
 • Fejl på din antenneforstærker eller dit eget antenne fordelingsnet i boligen.
 • Fejl på dine radio-/tv-apparater.
 • Fejl på internt installation i huset.
 • Fejlopsætning af eget udstyr.

Fejlmelding skal ske til Stofa A/S, 88 30 30 30