Afbrydelser på anlægget

Grundet en planlagt renovering af antenneanlægget, kan der  forekomme afbrydelser på TV- og Internet signalet.
Signalet kan være afbrudt i op til 1 time og vil foregå i tidsrummet kl. 7-17 på hverdage.
Arbejdet forventes afsluttet i uge 44.
Hvis der kommer afbrydelser uden for det før omtalte tidsrum, skal Stofa Kundeservice kontaktes på tlf.:88 30 30 30, som normalt.

Nærmere om support i tilfælde af fejl fås her