….og der er ikke gået fisk i vores net som der blev skrevet om.

For Antennelaug 78 Øst er driftssikkerhed og kapacitet for det enkelte medlem i fokus. Corona-nedlukningerne har for alvor skubbet til digitaliseringen og de krav der i den kommende tid følger med det stigende forbrug på nettet, tager vi nu for alvor hånd om.

Vi har afsluttet en gennemgang af vores net for at blive klar til fremtiden og tager nu hul på en stor opgradering. Rent teknisk betyder det at:

-den rå internetforbindelse øges fra 2 Gbit til 5 Gbit
-en ny og bedre routning af trafikken på nettet
-en ny og større CMTS, som er den centrale del af vores net
-vi øger internetkapaciteten i vores net med 50%

Når vi er klar med denne store opgradering i starten af det nye år (2022) betyder det at vi kan forøge hastigheden på nettet til hele 400 Mbit og holde prisen på et uændret niveau. En uhørt lav pris, som vores medlemmer kan glæde sig over.…

Der har i dag desværre være flere afbrydelser af både internet og TV signalet for flere af vores medlemmer. Vi beklager afbrydelserne rigtig meget, men der er ikke Antennelaug 78 Øst eller Stofa/Norlys’ skyld.

Det er TDC NET der har gravet vores kabler over flere gange. TDC NET er i gang med at grave deres egne kabler i jorden og i den forbindelse har de gravet vores kabler over. Det er vi naturligvis meget utilfredse med og vi vil forsøge at tage en snak med TDC NET omkring problemet.

Vi kan ikke garantere at det ikke sker igen. Men vi håber at TDC NET gør sig mere omhyggelig i forbindelse med gravningen.…

Generalforsamlingen som skulle afholdes 1. Kvartal 2021 er blevet aflyst og bestyrelsen har vedtaget at udskyde den ordinære generalforsamling til 1. Kvartal 2022, grundet Corona-pandemien.

Grunden er, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved hvilke COVID-19 restriktioner der vil være ved afholdelse af vores generalforsamling i indeværende år. De restriktioner der er, gør at vi blandt andet ikke kan overholde afstandskrav m.m. i de lokaler vi kan få stillet til rådighed.

Lidt nyt fra arbejdet i bestyrelsen:

  • Vi har i den tid der er gået sat flere ting i gang i antenneanlægget.
  • Den nye lovgivning omkring el-tilslutning, har vi sat i gang og afsluttet.
  • Vi undersøgte også hvad vi kunne gøre for at fjerne støj i anlægget. Her fik vi et tilbud på udskiftning af samtlige fordelere og det har vi også sat i gang. Det skal være færdig her i juli måned.
  • Ved gennemgang af anlægget har vi fundet 57 skabe der skulle skiftes, det er også sat i gang. Det skal været færdig i juli måned.
  • Sortseer-kontrol får vi også undersøgt af Stofa, som de laver samtidig med udskiftning af fordelere.
  • Stofa og C5 lister skal gennemgås for fejl og rettes.


Bestyrelsen forsætter som nu.
Formand: Ove Thomsen
Kasserer: Jens Tranekjer
Næstformand: Niels Jørn Kirkebæk
Sekretær: Steen Østergård
Bestyrelsesmedlem: Knud Christian Jensen
Suppleanter: Gerner Uhrenholdt og Kurt Hansen
Revisor: Ole Kjærgaard og Per Friis
Revisor supplant: Reynir Johannson

På bestyrelsens vegne
Ove Thomsen…

Vores antenneanlæg skal fortsat renoveres. Derfor vil du kunne opleve små udfald på TV og internet i morgen torsdag den 27/5-2021 og fredag den 28/5-2021 mellem kl. 07:30 og 16:00.
Nogle stedet har vi behov for at renovere antennestandere, som står i haven på nogle få adresser i vores område. Derfor kan det være at en antennetekniker fra Stofa/Nordlys vil spørge om adgang til jeres have.
Vi håber selvfølgelig at I vil give dem adgang så vi kan få renoveret vores antenneanlæg. I sidste ende skulle dette gerne betyde at alle får et bedre og mere stabilt signal.…

Antennelaug 78 Øst har besluttet at forbedre hele antenneanlægget. Derfor kan der de næste 14 dage, forekomme udfald på internet og TV, da der vil blive udskiftet en masse dele i anlægget.
Når forbedringerne er gennemført skulle resultatet gerne være, at signalet hos alle medlemmer, bliver bedre og mere stabilt til gavn for alle.

Med forbedringen forventer vi, at de udfald visse medlemmer har rapporteret om en gang i mellem, afhjælpes.

Arbejdet udføres dagligt, mandag til torsdag fra kl. 7.30- 17.15. Fredags arbejdes der ikke, medmindre der opstår uventede fejl. …

Bestyrelsen i Antennelaug 78 Øst er klar over vigtigheden af medlemmernes adgang til en god og sikker digital infrastruktur under Corona-pandemien. Derfor arbejder vi hver dag på at sikre medlemmernes adgang til hjemmeundervisning, hjemmearbejde, digital kommunikation og information fra medier via TV og Internet, sammen med vores samarbejdspartnere.

Oplever man som medlem problemer, skal have assistance eller har spørgsmål, er det meget vigtigt at nedenstående følges, så alle får den hurtigste og mest kvalificerede hjælp. 

Ved tilfælde af fejl på TV-signalet, kontakt Stofa A/S, på telefon 88 30 30 30. De har åbent alle ugens dage (8-22). Inden du ringer til Supporten skal du gennemgå punkterne i denne vejledning her

Ved tilfælde af fejl på Internetopkoblingen så kontakt Internet Supporten på Telefon: 44 22 25 26, som har åbent mandag-fredag (17:00-21:00) og lørdag-søndag (10:00-14:00)

Ved henvendelser som ikke vedrører fejl på TV-signal og Internetopkobling kan foreningen kontaktes på email-adressen, kasserer@munkebonet.dk. Du kan også kontakte foreningen telefonisk på alle hverdage mellem 15:30 og 17:00 på 30745723.

Bestyrelsen skal altså ikke kontaktes vedrørende fejl. Fejl skal håndteres som angivet herover.

Desværre er foreningens kontor stadig lukket, som følge af Corona-pandemien.…

Som en følge af myndighedernes Coronarestriktioner, er bestyrelsen i Antennelaug 78 Øst desværre nødsaget til at udsætte den årlige ordinære generalforsamling. Forsamlingsforbuddet gør det naturligvis ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen, som skulle have været afholdt i januar kvartal, 2021. Så snart myndighederne igen tillader større forsamlinger og bestyrelsen vurderer det er forsvarligt at gennemføre forsamlingen, vil den ordinære generalforsamling blive indvarslet som angivet i foreningens vedtægter.

På bestyrelsen vegne
Ove Thomsen…

Desværre oplever vi igen meldinger om pixelering på tv-signalet og udfald på Internettet, som leveres fra Antennelaug 78 Øst.
Dette skyldes desværre udefrakommende støj som trænger ind i husstandens antenneinstallation. Det kommer ikke fra forsyningen.
Vi opfordrer indtrængende til, at folk eftergår deres installation så man ved den er HF-tæt og kan klare udfordringerne med den øgede støj fra blandt andet udrulningen 5G.

Plastikstik, gamle utætte dåser og kabler skulle have være skiftet for 10 år siden, så hvis du ikke har fået det gjort er det vist tiden nu!!!

Der er ingen grund til at ventet, det bliver kun værre fra nu af. Du kan læse om emnet her
For hjælp til din antenneinstallation kan du kontakte Stofa på 88 30 30 30

Hvis din installation er HF-tæt og du oplever fejl på internettet skal du kontakte Support Internet på telefon  44 22 25 26. Det er vigtigt at du kontakter dem så de ved der er et problem, eller bliver dit problem ikke registret.  Åbningstiden er mandag-fredag: 17:00-21:00, lørdag-søndag: 10:00-14:00.

Husk også at dit interne netværk (herunder trådløs router) skal kunne klare den øgede hastighed og aktivitet på nettet.  Vi ser en del gamle routere der skal kunne klare at streame netflix, game, holde online møder og hjemmearbejde på samme tid. Det er de ikke bygget til.

Husk det er dit eget ansvar at sørge for din egen installation i huset. Antennelaug 78 Øst leverer kun signalet til første stikdåse.

Supportoplysninger findes her

 …

Kontoret er midlertidigt lukket p.g.a. Corona.

I forbindelse med de skærpede Corona-tiltag fra myndighedernes side, så vil bestyrelsen for Antennelaug 78 Øst tage vores forholdsregler ved kontakt med vores medlemmer.

Vi holder, i størst muligt omfang, åbent for kontakt med vores medlemmer, da det er i denne tid er vigtigt at kunne holde sig opdateret om virus-situationen. Derfor er det selvfølgelig vigtigt for os, at I har de nødvendige adgange til tv og internet.

Vi forsøger at holde så meget som muligt af kontakten med jer via mail: kasserer@munkebonet.dk og på telefon 30745723

Modem kan, hvis det er strengt nødvendigt, udleveres efter telefonisk aftale.
Telefonen er åben alle hverdage mellem 15.30 og 17.00…