Antennelaug 78 Øst – Munkebo afholder Ordinær generalforsamling, tirsdag den 27. februar, 2024, kl: 19:00, på Bycentret 202.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen.
Der er fremsendt forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen

Stofa afholder et stort sensommerarrangement. Stofa glæder sig til at se Antennelaug 78 Øst medlemmer til masser af underholdning og aktiviteter for både børn og voksne.

Arrangementet afholdes tirsdag den 29. august 2023 under Den Nye Lillebæltsbro i Middelfart.

Program:
Kl. 12:00 – Pladsen åbner. På pladsen vil der være masser af gratis aktiviteter såsom hoppeborg, rodeotyr, etc.
Kl. 16:00 – Koncert med Motor Mille
Kl. 17:00 – Pladsen lukker

Læs mere…

Inden længe bliver det velkendte Stofa-brand erstattet af Norlys. Medlemmerne i Antennelaug 78 Øst beholder de priser og produkter, som de har i dag.

Efter 45 år som selvstændigt brand skifter Norlys-ejede Stofa, som leverer tv- og internet til Antennelaug 78 Øst fra midten af september navn til Norlys. Selvom Stofa skifter navn til Norlys, påvirker det ikke medlemmerne i Antennelaug 78 Øst hverdag. De beholder deres nuværende produktsammensætninger og priser. Medlemmer, der har en Stofamail, kan også fortsætte med at benytte den.

Jeg kan forsikre medlemmerne af Antennelaug 78 Øst om, at de ikke oplever andre forskelle, end at deres produkter og services skifter navn, alt andet kommer til at fungere som hidtil. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejdet med Norlys, siger Niels-Jørn Kirkebæk der er formand for Antennelaug 78 Øst.

Navneskiftet fra Stofa til Norlys sker som en naturlig del af Norlys’ strategi om at blive ét samlet brand, der kan servicere danskerne fuldt ud inden for energi og tele.

Da Norlys-koncernen blev skabt i 2020, var det med en ambition om at samle hele forretningen under ét stærkt brand. Vi har bevæget os i den retning skridt for skridt de seneste år, og nu er vi klar til at satse fuldt ud på Norlys-brandet, også når det kommer til internet og tv. Ambitionen er at blive en endnu større aktør på markedet, siger Sune Nabe Frederiksen, der er direktør for Norlys’ digitale forretning.

Medlemmerne i Antenneforeningerne får de kommende uger mail eller brev med information om, at Stofa skifter navn til Norlys.

Historien om Stofa:

1959: Anton Petersen stiftede selskabet Anton Petersen A/S som i begyndelsen solgte antenner. Hurtigt så han dog muligheden i fælles antenneanlæg, som for alvor blev startskuddet for etableringen af Stofa. Det første fællesantenneanlæg blev etableret i Boligforeningen Odinsgaard i Horsens.

1978: Anton Petersen A/S skifter navn til Stofa A/S. Stofa står for Store Fællesantenne Anlæg. Det sker ifm., at en række store virksomheder køber en stor del af selskabets aktier.

1989: Stofa begynder at sælge tv-programmer til antenneforeninger. Frem til slutningen af 80’erne havde Stofa kun ét ben at stå på nemlig opbygning og servicering af antenneanlæg.

1997: Stofa kobler de første kunder på internettet

2012: Stofa blev opkøbt af det daværende energiselskab SE. SE fusionerede i 2019 med Eniig til Norlys.…

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling, tirsdag den 28. februar, 2023, kl: 19:00, på havestuen i kulturhuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Ove Thomsen……

Tirsdag den 29/3 mellem kl. 02:00 til 06:00 vil det central internet udstyr i hovedstationen blive udskiftet til noget helt nyt.

Det betyder at internettet vil være afbrudt i den periode. Hvis internettet ikke er tilbage efter kl. 06:00 så skal man genstarte modemmet.

Når de nye udstyr bliver sat i drift den 29/3 vil internet hastigheden blive sat op til 400 Mbit.

Vi beklager evt. gener dette vil medføre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen…

….og der er ikke gået fisk i vores net som der blev skrevet om.

For Antennelaug 78 Øst er driftssikkerhed og kapacitet for det enkelte medlem i fokus. Corona-nedlukningerne har for alvor skubbet til digitaliseringen og de krav der i den kommende tid følger med det stigende forbrug på nettet, tager vi nu for alvor hånd om.

Vi har afsluttet en gennemgang af vores net for at blive klar til fremtiden og tager nu hul på en stor opgradering. Rent teknisk betyder det at:

-den rå internetforbindelse øges fra 2 Gbit til 5 Gbit
-en ny og bedre routning af trafikken på nettet
-en ny og større CMTS, som er den centrale del af vores net
-vi øger internetkapaciteten i vores net med 50%

Når vi er klar med denne store opgradering i starten af det nye år (2022) betyder det at vi kan forøge hastigheden på nettet til hele 400 Mbit og holde prisen på et uændret niveau. En uhørt lav pris, som vores medlemmer kan glæde sig over.…

Der har i dag desværre være flere afbrydelser af både internet og TV signalet for flere af vores medlemmer. Vi beklager afbrydelserne rigtig meget, men der er ikke Antennelaug 78 Øst eller Stofa/Norlys’ skyld.

Det er TDC NET der har gravet vores kabler over flere gange. TDC NET er i gang med at grave deres egne kabler i jorden og i den forbindelse har de gravet vores kabler over. Det er vi naturligvis meget utilfredse med og vi vil forsøge at tage en snak med TDC NET omkring problemet.

Vi kan ikke garantere at det ikke sker igen. Men vi håber at TDC NET gør sig mere omhyggelig i forbindelse med gravningen.…