Generalforsamling

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling, tirsdag den 28. februar, 2023, kl: 19:00, på havestuen i kulturhuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Ove Thomsen…