Generalforsamling 2024

Antennelaug 78 Øst – Munkebo afholder Ordinær generalforsamling, tirsdag den 27. februar, 2024, kl: 19:00, på Bycentret 202.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen.
Der er fremsendt forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen